Koalicja na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego rozpoczyna działalność

27 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Członkami Założycielami Koalicji są osoby prawne posiadające znaczący dorobek w dziedzinie telekomunikacji, informatyki, informatyzacji i promocji rozwoju społeczeństwa informacyjnego działające na terenie całego kraju.

Za inicjatywą stoi Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania „PRO” oraz Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą

Celem KRESI jest stworzenie platformy dialogu i współdziałania środowisk i organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz propagowania wiedzy i podejmowania wspólnych działań służących jego budowie. Koalicja KRESI ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niej przystępować osoby prawne legitymujące się udokumentowanym dorobkiem po wcześniejszej akceptacji zgłoszonych kandydatur.

Przewodniczącym Prezydium Koalicji KRESI został Pan Krzysztof Szubert – Przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki i Telekomunikacji, natomiast Wice-Przewodniczącymi zostali : Pan Krzysztof Chełpiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Pan Józef Orzeł – Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Sekretarzem Koalicji KRESI została Pani Bożena Skibicka – Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą.