Intel zmienia strukturę kierownictwa

Intel poinformował o wprowadzeniu zmian personalnych na wysokim szczeblu kierownictwa firmy.

„W ramach gruntownej analizy firmy, którą rozpoczęliśmy w kwietniu, przyjrzeliśmy się dokładnie strukturze naszego kierownictwa oraz zrewidowaliśmy system współzarządzania jednym obszarem przez dwóch menedżerów” – powiedział prezes i CEO Paul Otellini – „Ogłoszone dzisiaj zmiany pomogą nam przyspieszyć procesy podejmowania decyzji i przenieść zasoby do najbardziej krytycznych obszarów. Dzięki temu też, ja będę miał więcej czasu na kluczowe sprawy strategiczne”.

Grupie Sprzedaży i Marketingu będzie przewodził wiceprezes Sean Maloney (50 lat), który współzarządzał dotąd grupą Mobility Group. Maloney obejmie też funkcję „chief sales and marketing officer”. Donald MacDonald, który był wiceprezesem i dyrektorem generalnym Grupy Digital Home, obejmie funkcję wiceprezesa ds. marketingu i marek i będzie odpowiadał za ten obszar przed Sean’em Maloney.

Starszy wiceprezes David Perlmutter (53 lata) pozostanie dyrektorem generalnym Mobility Group. Starszy wiceprezes Anand Chandrasekher (43 lata), współzarządzający dotąd Grupą Sprzedaży i Marketingu, będzie teraz zarządzał nowoutworzoną jednostką skoncentrowaną na produktach Intel Architecture o niskim poborze mocy, przeznaczonych na rynek komputerów tzw. ultramobilnych. Anand będzie raportował do Perlmuttera.
51-letni Eric Kim, starszy wiceprezes, który współzarządzał dotąd Grupą Sprzedaży i Marketingu, będzie teraz piastował funkcję dyrektora generalnego Digital Home Group.

William Siu, weteran Intela (26 lat pracy) – wiceprezes i dyrektor generalny Channel Platforms Group, oraz Richard Wirt, wiceprezes, senior fellow i dyrektor generalny Grupy Oprogramowania i Rozwiązań – zapowiedzieli odejście na emeryturę. Pozostaną jednak na swoich stanowiskach do końca roku, aby dopilnować zmian. Po tym okresie, kierownictwo nad Channel Platforms Group przejmie Maloney. Dyrektora generalnego Channel Platforms Group poznamy nieco później.

Renee James, wiceprezes i dyrektor generalny Grupy Oprogramowania i Rozwiązań, pozostanie jej szefem także po odejściu Wirta.

Dodaj komentarz