Intel ogłasza wyniki za drugi kwartał 2009

18 lipca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Firma Intel Corporation ogłosiła przychody za drugi kwartał 2009 roku w kwocie 8,0 mld USD. Wyłączając wpływ kary nałożonej przez Komisję Europejską, spółka odnotowała zysk operacyjny (liczony bez zachowania zasad GAAP) w wysokości 1,4 mld USD, zysk netto w kwocie 1,0 mld USD i zysk na akcję (EPS) równy 18 centów. Licząc zgodnie z metodologią GAAP, spółka poniosła stratę operacyjną w wysokości 12 mln USD, stratę netto w kwocie 398 mln USD i stratę na akcję równą 7 centów.

Wyniki drugiego kwartału odzwierciedlają poprawiającą się sytuację na
rynku PC. Uzyskaliśmy najlepszy wzrost przychodów między pierwszym a
drugim kwartałem od 1988 r. i jasne perspektywy lepszych wyników w
drugiej połowie roku, zgodnie z regułami sezonowości
– powiedział
Paul Otellini, prezes i dyrektor generalny firmy Intel. – Nasza
strategia, polegająca na inwestowaniu w nowe technologie i innowacyjne
produkty, w połączeniu z koncentracją na efektywności operacyjnej,
przynosi korzystne rezultaty, czego efektem jest poprawa wyników
finansowych
.

Najważniejsze informacje finansowe:

 • Sprzedaż mikroprocesorów w sztukach była wyższa niż w pierwszym kwartale
 • Marża brutto wyniosła 50,8 procenta i była wyższa od oczekiwań spółki
 • Średnia cena sprzedaży (ASP) procesorów była niższa w poprzednim kwartale
 • Wyłączając dostawy procesorów Intel Atom, średnia cena sprzedaży
  procesorów nieznacznie spadła w stosunku do ubiegłego kwartału
 • Przychody ze sprzedaży procesorów i chipsetów Intel Atom
  wyniosły 362 mln USD, zwiększając się o 65 procent względem pierwszego
  kwartału
 • Wartość zapasów spadła w drugim kwartale o 240 mln USD
 • Wydatki (badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia) wyniosły 2,6 mld USD, nieznacznie przekraczając oczekiwania spółki
 • Koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów wyniosły 91 mln USD i okazały się niższe od oczekiwań firmy
 • Strata netto z inwestycji kapitałowych, odsetek i innych wyniosła 38 mln USD, mniej niż oczekiwała spółka
 • Spółka utworzyła rezerwę na podatki w kwocie 348 mln USD. Kara
  nałożona przez Komisję Europejską nie stanowi podstawy do odliczeń
  podatkowych

III kwartał 2009:

 • Przychody: 8,5 mld USD plus/minus 400 mln USD
 • Marża brutto: 53% plus/minus 2 punkty procentowe
 • Wydatki (BiR oraz fuzje i przejęcia): około 2,8 mld USD
 • Koszty restrukturyzacji i trwałej utraty wartości aktywów: około 40 mln USD
 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz kosztów związanych z przejęciem: około 40 mln USD
 • Strata netto z inwestycji kapitałowych, odsetek i innych: około 80 mln USD
 • Amortyzacja: około 1,2 mld USD

Cały rok 2009:

 • Wydatki (BiR oraz fuzje i przejęcia): między 10,6 mld a 10,8 mld
  USD, wzrost w stosunku do wcześniejszej prognozy mówiącej o przedziale
  10,4 mld a 10,6 mld USD.  Kwota ta nie uwzględnia kosztu 1,45 mld USD
  związanego z karą nałożoną przez Komisję Europejską, zaksięgowaną w
  drugim kwartale
 • Inwestycje: powinny wynieść 4,7 mld USD plus/minus 200 mln USD, w stosunku do 5,2 mld USD w 2008
 • Amortyzacja: 4,8 mld USD plus/minus 100 mln USD, bez zmian
 • Stopa podatkowa: około 23 procent w trzecim i czwartym kwartale w porównaniu do wcześniejszej prognozy 24 procent

Perspektywy biznesowe firmy Intel obejmują wpływ przejęcia spółki Wind
River Systems, ale nie obejmują potencjalnych konsekwencji
jakichkolwiek innych fuzji, przejęć, zbycia aktywów bądź innych
kombinacji biznesowych, które mogą zostać przeprowadzone po 13 lipca.