GTS Energis ukarany

Prezes UKE nałożył na GTS Energis karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych.

GTS Energis nie dopełnił obowiązku udzielenia informacji i dostarczenia dokumentów służacych Urzędowi Komunikacji Elektronicznej do analizy rynków. Prezes UKE w okresie styczeń-marzec 2006 zwracał się do GTS Energis o uzupełnienie informacji o wykorzystywanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, liczbie użytkowników, nakładach inwestycyjnych lub o dostarczenie dodatkowych danych o świadczonych usługach szerokopasmowych, lecz spółka nie przekazała ich we wskazanych terminach.

Kara nałożona na GTS Energis ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której dane dostarczane przez spółkę Prezesowi UKE w ramach prowadzonych postępowań będą kompletne i przekazywane w żądanym terminie.

Wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zobowiązani do udzielania informacji i dostarczania na żądanie Prezesa UKE dokumentów niezbędnych do dokonania badań rynków właściwych w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, kto nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczenia dokumentów przewidzianych ustawą, podlega karze pieniężnej.

Dodaj komentarz