Raport KNF dotyczący firm z sektora FinTech

Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech został opracowany i opublikowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF wskazuje w nim aktualny stan prac nad identyfikacją i usuwaniem barier dla sektora FinTech w Polsce.

Według ogólnoeuropejskiego badania, zleconego przez międzynarodową platformę inwestycyjną eToro, cyfryzacja usług finansowych ma poparcie ponad 80 proc. Polaków. Pandemia dodatkowo wpłynęła na zwiększenie udziału usług dostępnych cyfrowo wśród całego społeczeństwa. KNF postanowiła sprawdzić, jakie bariery napotykają firmy z sektora FinTech w Polsce.

Zespół ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech

Zespół ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech rozpoczął pracę w listopadzie 2019 r. Rozpoczęto je od weryfikacji stanu prac nad usuwaniem dotychczasowych barier. W styczniu 2020 r. zebrano informacje o nowych barierach.

Raport obejmuje 193 bariery, z czego większość dotyczy problemów z prawem. Dokonano ich analizy i priorytetyzacji. Po tym UKNF powołał w ramach zespołu 5 podgrup roboczych zrzeszających właściwych przedstawicieli instytucji pod kątem omawianych grup zagadnień. Były to grupy:

  • Systemowa,
  • Kapitałowa,
  • Ds. Tożsamości i AML,
  • Bankowa,
  • Ds. Konsumenckich i Przetwarzania Danych.
fintech-raport-bariery-knf-polska-raport

Raport nie ma ostatecznego charakteru

W ramach prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech odbyły się łącznie 23 spotkania w ramach podgrup. W każdym z nich brało udział kilkudziesięciu przedstawicieli rynku, administracji publicznej, a także UKNF.

Jak donosi KNF, Raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech nie ma ostatecznego charakteru. Prace nad poszczególnymi postulatami będą kontynuowane. W trakcie prac Raport będzie z czasem uzupełniany i zmieniany w odniesieniu do poszczególnych barier.

Raport nie stanowi źródła prawa

Zaprezentowany przez KNF Raport nie stanowi źródła prawa. UKNF nie podejmie w związku z tym żadnych działań. Wskazane problemy dotyczą innych podmiotów mających inicjatywę legislacyjną.

Aby zapoznać się z pełnym raportem, należy pobrać go ze strony KNF.

Źródło: KNF

Dodaj komentarz