Computerland dostarczy wojskowe komputery

29 września 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Computerland podpisał z Ministerstwem Obrony Narodowej kontrakt na dostawę 650 zestawów komputerowych klasy Tempest.

Wartość kontraktu ustalono na drodze przetargu elektronicznego przeprowadzonego przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych MON na 16 mln złotych. Komputery będą wykorzystywane do przetwarzania ściśle tajnych informacji.

Technologia Tempest powstała zlecenie Pentagonu. Zapobiega niekontrolowanej emisji promieniowania elektromagnetycznego, które może zostać wykorzystane do odtworzenia informacji przeglądanych na „podsłuchiwanych” komputerach. Specyfikacje technologii Tempest są tajne.

Z zestawów Tempest korzystać będzie Dowództwo Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych, Dowództwo Marynarki Wojennej, Naczelna Prokuratura Wojskowa, Departament Sądów Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości i Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. NATO zakłada, że w przyszłości każde stanowisko dowodzenia jego wojskami będzie wyposażone w sprzęt klasy Tempest.