Cisco AI Readiness Index – tylko 6 proc. polskich firm jest w pełni gotowych na wdrożenie AI

Raport Cisco AI Readiness Index ujawnia, że jedynie 6% firm w Polsce jest całkowicie przygotowanych do wprowadzenia i efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji. Ponad połowa z badanych obawia się też o własny biznes, jeśli w ciągu najbliższego roku nie podejmą działań związanych z implementacją AI.

Badanie Cisco AI Readiness Index
Na podstawie ogólnego wyniku Cisco zidentyfikowało cztery grupy na różnych poziomach gotowości organizacyjnej – Pacesetters (w pełni przygotowani), Chasers (umiarkowanie przygotowani), Followers (ograniczona gotowość) i Laggards (nieprzygotowani).

Analiza ta, obejmująca ponad 8 000 firm z 30 krajów, wskazała, że globalnie tylko 14% firm jest gotowych do implementacji technologii opartych na sztucznej inteligencji, a w Polsce jest to zaledwie 6%. Ten raport odzwierciedla rosnący wpływ sztucznej inteligencji na różne dziedziny życia i działalność biznesową, jednocześnie eksponując istotne braki w kluczowych obszarach biznesowych i infrastrukturze, co stanowi poważne ryzyko w najbliższej przyszłości.

Badanie Cisco podkreśla, że choć wdrażanie sztucznej inteligencji trwało latami, postęp w generatywnej sztucznej inteligencji oraz jej publiczne udostępnienie w ostatnim czasie przyciągnęło większą uwagę do aktualnych wyzwań, zmian i nowych możliwości związanych z tą technologią. Pomimo tego, że większość respondentów (84% globalnie, 89% w Polsce) dostrzega istotny wpływ sztucznej inteligencji na ich działalność biznesową, pojawiają się nowe obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych.

sztuczna inteligencja ręka

Raport Cisco pokazuje też wyzwania związane z ochroną danych

Raport wskazuje również na wyzwania związane z gromadzeniem i wykorzystaniem danych przez firmy, gdzie głównym problemem jest izolacja informacji w obecnie istniejących silosach danych. Widać też pozytywne aspekty — wiele podmiotów podejmuje proaktywne działania w celu przygotowania się do przyszłości opartej na sztucznej inteligencji – 95% organizacji w Polsce już ma lub pracuje nad strategią związaną z AI, co może świadczyć o zwiększającym się znaczeniu tej technologii.

Trwa wyścig do gotowości na sztuczną inteligencję, a organizacje znajdują się pod silną presją, aby przejść z trybu planowania strategicznego do trybu realizacji, by móc wykorzystać potencjał transformacyjny, jaki ma sztuczna inteligencja – powiedziała Liz Centoni, wiceprezes wykonawcza i dyrektor generalna ds. aplikacji i strategii w Cisco.

Aby w pełni wykorzystać zalety produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji, firmy potrzebują rozwiązań, które zabezpieczają i monitorują modele i łańcuchy narzędzi sztucznej inteligencji, aby zapewnić wydajność, chronić wrażliwe dane i systemy oraz zapewniać wiarygodne i odpowiedzialne rezultaty.

cyber brain g8dbd3f3e5 1920

Podsumowując kluczowe wnioski z badania, Cisco AI Readiness Index identyfikuje cztery grupy firm na różnych poziomach gotowości do implementacji i wykorzystania sztucznej inteligencji: Pacesetters (w pełni przygotowani), Chasers (umiarkowanie przygotowani), Followers (ograniczona gotowość) i Laggards (nieprzygotowani).

Mimo świadomości obecnych wyzwań, większość firm nadal znajduje się w kategorii Laggards lub Followers, co oznacza, że mają ograniczoną gotowość lub są zupełnie nieprzygotowane do sztucznej inteligencji. Ponadto raport podkreśla pilność wdrożenia strategii związanych z AI, zwłaszcza w obszarach takich jak infrastruktura IT i cyberbezpieczeństwo.

Raport wykazał, że kluczowe obszary wymagające pilnej implementacji AI to m.in. rozwój infrastruktury elastycznej, integracja danych, inwestowanie w odpowiednie umiejętności pracowników, tworzenie kompleksowych polityk dotyczących AI oraz kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej adaptacji nowych technologii.

Pod tym adresem możecie sprawdzić, jak przygotowana na AI jest Wasza organizacja.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x