Centrum Danych za 21 mln zł w Szczecinie

8 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Unizeto Technologies zakończyło w Szczecinie budowę Centrum Danych wartego 21 milionów złotych.

W czterokondygnacyjnym budynku przy ulicy Bajecznej 13 w Szczecinie trzy kondygnacje są kondygnacjami technicznymi i przeznaczone zostały dla centrów wydruków i korespondencji masowej, digitalizacji, certyfikacji klucza publicznego, przetwarzania danych oraz archiwizacji elektronicznej. Ponadto świadczone będą usługi kolokacji, hostingu i ASP (Application Service Provider).

Od października rozpoczęto uruchamianie poszczególnych centrów usług. W pierwszej kolejności zostaną uruchomione produkcyjnie – centrum wydruków i korespondencji masowej, centrum przetwarzania danych, a następnie centrum certyfikacji świadczące usługi związane z podpisem elektronicznym.

Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego potwierdził wykonanie wszystkich zaleceń i wytycznych dla ochrony systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych (do klauzuli ściśle tajne włącznie) zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi.