Będzie dodatkowa szansa na dotacje na e-usługi

29 czerwca 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła drugi w tym roku nabór wniosków w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wśród e-przedsiębiorców rozdysponowanych zostanie ponad 144 mln zł. Nabór wniosków w ramach działania 8.1 PO IG rozpocznie się 13 lipca i potrwa do 31 lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zastrzega jednak, że zakończenie naboru może nastąpić wcześniej, w momencie gdy łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% przewidzianej alokacji, czyli ok. 187 mln zł.

Początkowo planowaliśmy ogłoszenie drugiego w tym roku naboru
wniosków o dotację w ramach działania 8.1 PO IG dopiero w sierpniu.
Jednak w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców
dotacjami na e-usługi wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i
Administracji podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu dodatkowego naboru
właśnie teraz
– mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik PARP.

W związku ze zorganizowaniem dodatkowego, lipcowego naboru wniosków o dotację na
e-usługi, planowany na sierpień konkurs w ramach działania 8.1 PO IG przeniesiony zostaje na wrzesień 2009 r.

W budżecie PO IG w okresie 2007-2013 na realizację projektów w ramach
działania 8.1 przeznaczono prawie 390 mln euro. O dotację mogą się
ubiegać mikro oraz mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nie
dłużej niż 12 miesięcy. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty
zakładające świadczenie usług opartych na e-usłudze. Przedsięwzięcia
dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

Realizację projektu nadzoruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w działaniach
Priorytetu 8 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

E-usługa to
usługa świadczona drogą elektroniczną, która musi byc wykonywana:

  1. automatycznie, czyli w czasie rzeczywistym
  2. drogą elektroniczną, czyli za pomocą np. Internetu
  3. na indywidualne żądanie usługobiorcy, czyli w dowolnie wybranym momencie
  4. zdalnie, czyli bez obecności stron w tym samym miejscu

Dodaj komentarz