ATM przejęła Impulsy

30 października 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

ATM nabyła 72 % udziałów w spółce Impulsy, działającej na dynamicznie rosnącym rynku usług medycznych.

Inwestycja ta związana jest z realizacją strategii rozszerzania
oferty grupy kapitałowej ATM S.A. na nowe, rozwojowe sektory rynku. W
najbliższych latach przewidywany jest kilkukrotny wzrost wydatków na
teleinformatykę w pol­skiej służbie zdrowia. ATM zamierza być jedną z
wiodących spółek oferujących rozwiązania dla tego rynku.

Wchodząc do grupy kapitałowej ATM, spółka Impulsy wnosi ogromne
doświadczenie w oferowaniu rozwiązań ICT na rynku medycznym. Impulsy to
także spółka o solidnych podstawach biznesowych — w 2007 r. prognozuje
3 mln zł przychodów i ok. 0,5 mln zysku netto. Historia Impulsów to
kilkanaście lat obecności na rynku informatyki medycznej w Polsce, w
tym współpraca przy sprzedaży i wdrażaniu rozwiązań m.in. IBM, Spin i
ABG-Spin.

Spółka świadczy usługi informatyczne dla kilkudziesięciu szpitali
i przychodni w Polsce. Impulsy specjalizują się we wdrożeniach i
utrzymaniu systemów typu HIS (Hospital Information Systems),
koncentrując się przede wszystkim na wdrożeniach dedykowanego
oprogramowania dla służb medycznych oraz na konsultingu w tym zakresie.
Spółkama wieloletnie doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym,
doskonale orientując się w jego rosnących potrzebach i sposobach ich
zaspokajania.