Apelacja w sprawie Optimusa

Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd złożył apelację od postanowienia sądu o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Optimusa.

Michał Dębski, obecnie największy akcjonariusz Optimusa (29,36% kapitału zakładowego), objął 3,9 mln akcji Optimusa po cenie emisyjnej 1 zł, czyli po cenie nominalnej, w zamian za zbywane 54 tys. akcji Zatry wycenionych na 3,9 mln zł.

Optimus poinformował o objęciu akcji Optimusa przez Dębskiego dopiero 10 lipca, choć sąd zarejestrował tę emisję 28 czerwca. Wskutek tej transakcji zmniejszył się udział w spółce Zbigniewa Jakubasa do 14,17% z blisko 21,72%.

Wątpliwości co do legalności operacji ma były prezes Optimusa, Michał Lorenc.

Dodaj komentarz