Action wchłonął California Computer

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Action zatwierdziło połączenie ze spółką zależną California Computer.

„Spółki miały podobny profil, a więc ich połączenie przełoży się przede wszystkim na spadek kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej: – uzasadnił połączenie Jacek Krawiec, prezes giełdowej spółki Action.

Wchłonięta spółka specjalizowała się w sprzedaży serwerów oraz oprogramowania. Według szacunków, krąg odbiorców Action poszerzy się na skutek operacji o około 20%.

Wchłonięcie odbyło się poprzez wniesienie całego majątku California Computer do spółki Action.

Dodaj komentarz