ABG Ster-Projekt ma kontrakty z NATO

ABG Ster-Projekt podpisała cztery porozumienia na dostawy usług oraz oprogramowania dla struktur Paktu Północnoatlantyckiego.

Pierwszy z kontraktów został zawarty z dowództwem centrum analitycznego JALLC w Portugalii. ABG dokona tam rozbudowy podsystemu zarządzania wymaganiami analitycznymi. Polska spółka w latach 2003-2005 wykonała system informatyczny, wspierający działalność tego ośrodka.

Dwie kolejne umowy zostały zawarte z najwyższym dowództwem wojskowym Paktu: IMS (International Military Staff) w Brukseli. ABG Ster-Projekt przeniesie dane oraz rozbuduje jeden z systemów informatycznych. Ostatnie zlecenie zostanie zrealizowane dla NATO Communications and Information Systems Services Agency (NCSA). ABG ma administrować i modernizować oprogramowanie odpowiedzialne za wspieranie służby wywiadowczych Sojuszu. Rozwiązanie jest opatrzone wysoką klauzulą tajności.

Roczne przychody z tytułu kontraktów militarnych ABG wynoszą 10 mln złotych i stale rosną.

Dodaj komentarz