330 mln zł na system e-Deklaracje

Do 2012 roku wszyscy podatnicy będą mieć możliwość rozliczania się z fiskusem za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

MSWiA opracowało projekt rozporządzenia w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Na zapewnienie Polakom możliwości rozliczania się z fiskusem za pomocą środków elektronicznych państwo chce przeznaczyć 330 milionów złotych. Eksperci uważają, że kwota ta jest zbyt niska.

Według projektu system e-Deklaracje będzie kosztował 152 mln zł, a system docelowy, czyli e-Podatki – ok. 171 mln zł. E-Deklaracje mają w 2008 roku zastąpić obecny system przejściowy e-Poltax, zaś e-Podatki będą rozszerzoną wersją e-Deklaracji.

Obecnie projekt spotyka się z bardzo umiarkowanym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw. Z pilotażowej, przeznaczonej tylko dla największych krajowych płatników wersji systemu skorzystało do końca listopada 55 podmiotów; dalsze 264 deklaruje taki zamiar. Do popularyzacji rozwiązania mogłoby przyczynić się otwarcie systemu dla małych i średnich przedsiębiorstw – taki ruch planowany jest jednak dopiero na 2008 rok.
Docelowo e-Podatki mają być dostępne nie tylko dla przedsiębiorstw, ale także dla osób fizycznych. Eksperci wskazują jednak, że elektroniczne rozliczanie się na dzisiejszych warunkach nie będzie się podatnikom indywidualnym opłacać ze względu na konieczność zakupu podpisu elektronicznego (koszt: 250-350 złotych).

Z pomocą ma przyjść Pesel-2 i wymiana dokumentów tożsamości na elektroniczne, zawierające e-podpis. Projekt ma rozpocząć się na początku 2008 roku i może mieć daleko idące konsekwencje – urzędy skarbowe posiadając elektroniczne dane o przychodach Polaków mogłyby same rozliczać podatników z podatku dochodowego.

Dodaj komentarz