17 września wyrok w sprawie Microsoft

Europejski Sąd Pierwszej Instancji wyznaczył na 17 września termin ogłoszenia decyzji w sprawie apelacji Microsoft od nałożonej w 2004 roku kary za stosowanie praktyk monopolistycznych.

Komisja Europejska nałożyła w 2004 roku na Microsoft karę w wysokości 497 mln euro (685 mln dolarów), dopatrując się w działaniach korporacji znamion wykorzystywania dominującej sytuacji na rynku systemów operacyjnych do uniemożliwiania działania na równych zasadach swoim konkurentom.

W lipcu zeszłego roku KE nałożyła na MS dodatkową grzywnę w wysokości 280,5 mln euro za opóźnienie dostosowania się do wskazań Komisji dotyczących umożliwienia konkurentom dostępu do informacji niezbędnych do tworzenia oprogramowania dla systemu Windows. KE jest zdania, że Microsoft ukrywa część specyfikacji Windows, tak by aplikacje tworzone przez MS już na starcie miały przewagę nad oprogramowaniem konkurencji.

Apelacja Microsoft wpłynęła do Sądu Pierwszej Instancji pod koniec kwietnia zeszłego roku.

Dodaj komentarz