113 mln zł kary dla operatorów za zmowę kartelową

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 113 mln zł kary na czterech największych operatorów komórkowych za utworzenie kartelu. Operatorzy mieli uzgadniać postępowanie wobec spółki Info-TV-FM – zwycięzcy przetargu na telewizję mobilną. Trwająca 2,5 roku zmowa utrudniała wprowadzenie na rynek nowej usługi, której do tej pory nie ma na rynku.

Wg UOKiK, kartel operatorów telefonii komórkowej polegał na tym, że ustalili między sobą sposób publicznego kwestionowania oferty Info-TV-FM oraz na wymianie poufnych informacji. Ustaleń dokonywano na licznych spotkaniach na wysokim szczeblu, w gronie przedstawicieli operatorów, w zarządzie i radzie nadzorczej konsorcjum Mobile TV, również z udziałem prezesów operatorów telefonii komórkowej. Uzgodnienie dotyczyło tego, że ofertę telewizji mobilnej należy przedstawić jako niewiarygodną, przestarzałą technologicznie i rzeczywiście obraz na rynku tak funkcjonował. Pojawiające się opinie były zgodne co do tego, że oferta jest nieatrakcyjna, a operatorzy na zaproponowanych warunkach nie są w stanie wprowadzić telewizji DVB-H do swoich ofert.

Kara dla Polkomtelu to 33,4 mln zł, dla Polskiej Telefonii Cyfrowej – 34 mln, dla Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel – 35 mln, a dla P4 – 10,7 mln zł. Jednocześnie Urząd nakazał operatorom zaprzestania niedozwolonych praktyk. Decyzja nie jest prawomocna, ukarani mogą się odwołać do sądu antymonopolowego, co zapowiedział już PTK Centertel i Polkomtel.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *