Trend Micro przedstawia Intrusion Defense Firewall

16 stycznia 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Oprogramowanie OfficeScan 8.0 z zaawansowaną zaporą i funkcją zapobiegania włamaniom do komputera głównego umożliwia blokowanie zagrożeń i eksploitów w punktach końcowych sieci. 

Intrusion Defense Firewall (IDF), moduł oprogramowania OfficeScan 8.0 przenosi funkcję zapobiegania włamaniom do komputera głównego (HIPS) z poziomu sieci na punkty końcowe. Dzięki modułowi IDF szkodliwe elementy komunikacji sieciowej są przechwytywane już w punktach końcowych, zanim dostaną się do sieci i jej użytkowników.

Zabezpieczenie urządzeń używanych przez pracowników mobilnych jest bardzo ważne dla firm każdej wielkości, a względy bezpieczeństwa w punktach końcowych sieci mają złożony i zróżnicowany charakter. Podłączając laptopy do różnych sieci bezprzewodowych, pracownicy przestają być chronieni przez firmowe zabezpieczenia sieciowe. Pozbawione tradycyjnych środków bezpieczeństwa korporacji (zapory, bramkowe zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem i systemy zapobiegania włamaniom) punkty końcowe sieci firm narażone są na zewnętrzne źródła zagrożeń, które mogą wykorzystać je do rozprzestrzenienia się w całej sieci przedsiębiorstwa.

Intrusion Defense Firewall łączy technologię kontroli zapory stanowej i szczegółową kontrolę pakietów, aby monitorować wychodzące i przychodzące elementy komunikacji sieciowej. Pozwala to powstrzymać szkodliwe i potencjalnie groźne treści przed uszkodzeniem systemu operacyjnego i wspólnych aplikacji, co zapewnia stabilność systemu i produktywność użytkowników. Stosowane aplikacje i systemy mogą być chronione, jeśli administrator wdroży niestandardowe filtry, dostosowane do określonych cech tych aplikacji i systemów.