Pierwszy paszport biometryczny we Francji

3 grudnia 2008 0 przez Grzegorz Pietrzak

31 października wręczono pierwszy paszport biometryczny obywatelowi Francji. Produkcja paszportów jest możliwa dzięki systemowi informatycznemu, opracowanemu wspólnie przez firmy Atos Origin i Safran. Projekt zrealizowano na zamówienie Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Dokumentów we Francji (ANTS). Ustawa europejska z 2006 roku stanowi, że wszystkie paszporty, wydane począwszy od czerwca 2009 roku, muszą zawierać zakodowany biometryczny wizerunek twarzy właściciela oraz jego odcisk palca.

Wydawanie paszportów z elementami biometrii wymaga jednak zarówno zmian
systemowych jak i organizacyjnych. Wszelkie punkty przyjmujące wnioski
oraz wydające spersonalizowane dokumenty musiały zostać wyposażone w
nowy sprzęt informatyczny z odpowiednim oprogramowaniem.

We Francji informatyzacją procesu produkcji nowych paszportów zajęły
się dwie firmy – Atos Origin i SAFRAN, podlegająca pod Sagem Sécurité.
Atos Origin, jako główny wykonawca projektu, odpowiadał całkowicie za
prawidłowe wdrożenie systemów dostarczania paszportów. Zadaniem Atos
Origin było również przeprowadzenie szkoleń dla ponad 13,000 agentów.
SAFRAN dostarczył usługę bezpiecznego gromadzenia danych i zajął się
pośredniczeniem w dostarczeniu paszportów do urzędów miast we Francji
oraz do konsulatów zagranicznych.

Paszport biometryczny określany jest często jako e-passport – by
zaznaczyć, że w dokumencie znajdują się dane zapisane w sposób elektroniczny, które w ten sam sposób mogą zostać odczytane.
Wprowadzenie zapisu danych biometrycznych osoby, na którą paszport
został wystawiony, ma zagwarantować jednoznaczne powiązanie pomiędzy
osobą, a dokumentem, którym się ona posługuje.

 

W Polsce paszporty biometryczne wydawane są od 28 sierpnia 2006 roku.
Zawierają chip, a w nim zakodowane informacje o wyglądzie posiadacza
paszportu oraz zapisane cyfrowo zdjęcie twarzy.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od
czerwca 2009 polskie paszporty biometryczne będą zawierać również
zakodowany odcisk palca.