MPP w polskiej wersji językowej

25 maja 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Kompleksowy system bezpieczeństwa dla serwerów poczty elektronicznej Message Processing Platform (MPP) dostępny jest z konsolą zarządzającą w polskiej wersji językowej.

Message Processing Platform (MPP) zapewnia ochronę przed wirusami, phishingiem i spamem elastycznie dopasowaną do potrzeb firmy. Modułowa budowa platformy umożliwia stosowanie równocześnie kilku skanerów antywirusowych i antyspamowych oraz ich szybką wymianę bez konieczności konfigurowania każdego ze skanerów z osobna. Dodatkowo MPP daje możliwość archiwizacji wiadomości przychodzących i wychodzących oraz filtrowania zawartości poczty pod kątem określonych treści i załączników.

Opcja przeglądania indywidualnego archiwum i kwarantanny wiadomości przez każdego użytkownika konta pocztowego znacznie ułatwia i przyspiesza pracę administratorów. Zarządzanie wszystkimi parametrami systemu odbywa się poprzez graficzną konsolę dostępną z poziomu przeglądarki internetowej.

Dzięki polskiej wersji językowej konfiguracja wszystkich parametrów w konsoli systemu jest teraz znacznie wygodniejsza. Spolszczenie indywidualnego modułu archiwum i kwarantanny umożliwia każdemu użytkownikowi szybkie i bezproblemowe wyszukanie pożądanych wiadomości poczty elektronicznej. Oprócz polskiej wersji konsoli administrującej MPP użytkownik ma do dyspozycji szereg podpowiedzi, przygotowanych również w języku polskim, opisujących zasadę działania poszczególnych funkcjonalności wraz z przykładami ich zastosowania.