Apple łata OS X

Apple opublikowało zbiór poprawek dla Mac OS X – kilka z nich likwiduje luki, które mogą doprowadzić do zdalnego wykonania kodu.

Najpoważniejszy błąd odkryto w obsłudze mDNSResponder, służacego do podłączania urządzeń w sieci lokalnej. Odpowiednio przygotowana transmisja pochodząca z sieci, do której wpięty jest Mac, może doprowadzić do uruchomienia dowolnego kodu.

W ciągu pięcie miesięcy Apple wypuściło pięć zbiorów poprawek dla Mac OS X, co pozwala wysnuć wniosek, że będą to publikacje cykliczne.

Zestaw poprawek można znaleźć pod adresem www.apple.com/support/downloads/.

Dodaj komentarz