Związek zawodowy zakończył spór zbiorowy z Netią

3 lipca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Netia-Ericsson zakończyła rozpoczęty w lutym 2007 roku spór zbiorowy z Netią – strony zawarły porozumienie i polubownie rozstrzygnęły kwestie sporne.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Netia przedstawiła związkowi zawodowemu propozycję siatki płac, regulamin wynagradzania pracowników oraz system premiowy. Pozostałe ustalenia zapisane w porozumieniu są realizowane według uzgodnionego przez strony harmonogramu.

„Jesteśmy usatysfakcjonowani postępem rozmów z Netią. Pracodawca wywiązuje się z terminów i zobowiązań. Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia i zakończyć spór” – powiedział Marcin Habera, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Netia-Ericsson.

„Dialog między Netią i związkiem zawodowym odbywa się w rzeczowej atmosferze porozumienia, na zasadach partnerskich i z poszanowaniem wzajemnych interesów. Jednocześnie warto podkreślić, że ustalenia zawarte w porozumieniu nie odbiegają od założeń budżetowych przyjętych przez zarząd na początku bieżącego roku” – powiedział Mirosław Godlewski, prezes zarządu Netii.