UKE: nowy regulamin TP do ponownego rozesłania

Mimo zatrzeżeń, Anna Streżyńska zaakceptowała nowy regulamin świadczenia usług przez TP – operator roześle wszystkim swoim abonentom treść nowej umowy jeszcze raz, tym razem wydrukowaną większą czcionką.

Zastrzeżenia UKE dotyczą przede wszystkim zapisów o maksymalnym terminie rozpoczęcią świadczenia usług publicznie dostepnych (10 miesięcy od daty złożenia zamówienia), doliczania przez TP do faktury za bieżący okres rozliczeniowy wartości usług z poprzednich okresów rozliczeniowych, jeżeli opłaty te w wysokości zgodnej z cennikami TP nie zostały uwzględnione w fakturach za te okresy oraz zmiana terminu płatności faktur poprzez uznanie za dzień zapłaty daty wpływu środków na rachunek TP przy jednoczesnym braku kontroli nad terminami dostarczania faktur abonentom.

Ponieważ UKE nie ma możliwości prawnych zawetowanie niekorzystnych – według regulatora – dla abonentów przepisów, Anna Streżyńska zapowiedziała bardzo dokładnie i restrykcyjnie monitorowanie jakości i dostępności świadczonych przez spółkę usług oraz wyjątkowo dokładne sprawdzanie dofakturowywania usług – szczególnie dogłębnie analizowany będzie zakres oraz przebieg postępowań w sprawie skarg wnoszonych przez abonentów w tym przedmiocie.

Telekomunikacja Polska deklaruje wypełnienie prośby UKE i zapowiada ponowne rozesłanie regulaminu w pierwszym możliwym terminie. Jacek Kalinowski – rzecznik prasowy TP – informuje, że działanie to nie wpływa w żaden sposób na datę akceptacji regulaminu przez abonentów, która upłynęła pierwszego grudnia.

Dodaj komentarz