UKE: milion nowych łączy, ceny 60% w dół

W okresie od października 2005 do października 2006 w Polsce przybyło ponad milion łącz szerokopasmowych – wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Oznacza to dynamikę wzrostu o 172%. Powodem przyrostu było zarówno uruchomienie nowych linii (ponad 800 tysięcy) jak i zaadaptowaniem pewnej część linii wąskopasmowych do przesyłu z prędkościami większymi od 144 kbit/s (ponad 200 tysięcy linii).

W październiku 2006 penetracja stałych łączy z dostępem szerokopasmowym w przeliczeniu na 100 mieszkańców kraju wyniosła około 4,5%, co stanowi wzrost o około 2,8 punktu procentowego w stosunku do roku 2005. Z kolei penetracja łączy umożliwiających stały dostęp do sieci Internet niezależnie od oferowanej przepływności, czyli łącznie z nadal dość popularnymi łączami o przepływności 128 kbit/s, w roku 2006 wyniosła 5,8%. W roku 2005 wskaźnik ten wyniósł 3,6%.

Pomimo dużej dynamiki przyrostu łączy szerokopasmowych, Polska w dalszym ciągu jest krajem o niskim współczynniku penetracji pod względem liczby takich linii. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej w lipcu 2006 roku znajdowaliśmy się na przedostatnim miejscu pod względem penetracji łączy szerokopasmowych, podobnie jak rok wcześniej, natomiast według stanu na 1 października 2006 roku – na trzecim od końca.
TP posiada ponad połowę wszystkich łączy ze stałym dostępem do sieci Internet w stosunku do całości łączy oferowanych przez największych przedsiębiorców telekomunikacyjnych obecnych na tym rynku oraz najbardziej rozbudowaną ofertę pod względem cen i wariantów tej usługi. Konkurencję dla TP stanowią operatorzy alternatywni, zwłaszcza operatorzy sieci kablowych, którzy na koniec 2006 roku posiadali łącznie około 900 000 linii z dostępem do sieci Internet.

UKE stworzyło operatorom alternatywnym możliwość konkurowania z TP, czego skutkiem jest nawet 60%-owy spadek cen takich usług w ciągu ostatniego roku. Zanim konkurencja realnie weszła na rynek, doszło do spektakularnej „ucieczki do przodu” TP, która zaoferowała w ciągu ostatniego pół roku znacznie niższe ceny w coraz to nowych promocjach. Spadek cen dotyczył jednak przede wszystkim ofert, które wiążą się z podpisaniem umowy na długi okres, nawet do 36 miesięcy.

Z pełnym raportem Urzędu Komunikacji Elekronicznej można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz