UKE i URE zawarły porozumienie o współpracy

Urząd Komunikacji Elektronicznej w osobie Prezes Magdaleny Gaj, a także Urząd Regulacji Energetyki w osobie Prezesa Marka Woszczyka, zawarły porozumienie na rzecz likwidacji barier w inwestycjach telekomunikacyjnych i energetycznych. Nadrzędnym celem jest spełnienie postulatów zawartych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej oraz w Dyrektywach Parlamentu Europejskiego, tj. rozpoznanie barier na rynkach telekomunikacyjnym i energetycznym, a następnie podjęcie działań zmierzających do ich usunięcia. Słowem – po wielu latach pojawiła się możliwości świadczenia usług telekomunikacyjnych drogą elektroniczną.

Porozumienie będzie stanowiło platformę współpracy w czterech obszarach polityki regulacyjnej, zagadnień szczegółowych i technicznych regulacji międzysektorowych, legislacji oraz współpracy zewnętrznej. W dokumentacji porozumienia znajdują się szczegółowe założenia realizacji zidentyfikowanych obszarów wspólnego zainteresowania UKE i URE, m.in. wskazanie wzajemnych relacji między rynkiem energetycznym i telekomunikacyjnym w zakresie realizacji usług, rozpoznanie barier dla inwestycji telekomunikacyjnych i energetycznych i niezbędnych działań do ich usunięcia, zarysowanie koncepcji wspólnych inwestycji w sieci elektro-telekomunikacyjne oraz współpraca z izbami gospodarczymi i organizacjami konsumenckimi.

W zakresie zagadnień szczegółowych i technicznych porozumienie przewiduje m.in. wsparcie przedsiębiorstw energetycznych przez firmy telekomunikacyjne w zakresie funkcjonalności z sektora ICT, zapewnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy licznikami energii elektrycznej a urządzeniami zdalnych systemów pomiarowych i rozliczających, dostęp firm telekomunikacyjnych do infrastruktury pasywnej i nieruchomości przedsiębiorstw energetycznych oraz możliwość sprzedaży usług energetycznych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Porozumienie daje podstawę obu instytucjom do powoływania doraźnych zespołów zadaniowych, a także do organizacji wspólnych konferencji, warsztatów i kampanii informacyjnych. W ramach współpracy ustanowiony zostanie Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli każdego urzędu.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x