TP musi obniżyć stawki

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska w decyzji z 23 czerwca zobowiązała TP do przygotowania w terminie 30 dni projektu zmiany oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej. W przypadku zmiany zapotrzebowania na usługi lub zmiany warunków rynkowych Prezes UKE może z urzędu lub na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zobowiązać TP do przygotowania zmiany oferty ramowej w całości lub w części.

Zdaniem Prezes UKE zmiany w nowej ofercie ramowej LLU mają dotyczyć obniżenia opłat abonamentowych i jednorazowych związanych z uwolnieniem łącza abonenckiego o co najmniej – 38% opłaty abonamentowej dla dostępu pełnego i o 55% dla dostępu współdzielonego; 33% opłaty jednorazowej dla dostępu współdzielonego i zarazem podwyższenie opłaty jednorazowej dla dostępu pełnego o nie więcej niż 13%. Ponadto TP powinna zapewnić możliwości współkorzystania z pomieszczeń TP, w których znajdują się powierzchnie kolokacyjne, jak również zmianę zasady pokrywania kosztów TP z opłat jednorazowych dla kolokacji.
W postulatach UKE można jeszcze wyczytać o konieczności umożliwienia wykorzystania technologii szerokopasmowej transmisji danych xDSL, w szczególności HDSL, SDSL dla dostępu pełnego; wprowadzenia wzorów dokumentów niezbędnych do obsługi całego procesu realizacji usługi w zakresie lokalnej pętli abonenckiej i związanych z tym terminów oraz ) wprowadzenia procedury dostępu do systemu informatycznego i baz danych TP (dostęp do informacji niezbędnych przed rozpoczęciem i w trakcie korzystania z usługi).

Decyzji Prezes UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodaj komentarz