TELE2 usuwa darmowe

24 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, TELE2 zmienia nazwy i niektóre sformułowania zawarte w cennikach i materiałach informacyjnych.

Przepisy, o których mowa, to zapisy ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zgodnie z nimi, z nazw cenników usług telekomunikacyjnych muszą zniknąć sformułowania sugerujące nieodpłatność ofert, za które klient uiszcza opłatę w ramach abonamentu.

Nazwa cennika Darmowe Soboty została zmieniona na Wolne Soboty, cennik TELE2 60 minut + Darmowe Soboty nosi obecnie nazwę TELE2 60 minut + Wolne Soboty, natomiast cennik Darmowe Rozmowy NON STOP nazywa się teraz Rozmowy NON STOP.

Przepisy zaczęły obowiązywać 21 grudnia bieżącego roku; zmian nazw cenników można spodziewać się także u innych operatorów telekomunikacyjnych.