Rozwój Internetu głównie dzięki TP

13 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Bardzo dynamiczny wzrost liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce jest w głównej mierze zasługą Telekomunikacji Polskiej – czytamy w najnowszym raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z danych UOKiK wynika, że na koniec marca 2005 roku Telekomunikacja Polska miała ponad 56% udziału w rynku broadbandu, w porównaniu do 46% w marcu 2003. Kolejne miejsca zajęły Multimedia (5,35%), UPC (4,22%), Aster (4%), Vectra (3,5%) i Netia (2%). Ponadto, prawie co czwarty internauta korzystający z szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obsługiwany przez jednego z 600 lokalnych dostawców.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat, można zaobserwować wzrastające znaczenie Telekomunikacji Polskiej. Wynika to z intensywnej promocji neostrady tp, a decydujące znaczenie ma fakt, iż usługa dostępna jest w całym kraju. W tym samym okresie łączny udział czterech największych konkurentów TP (Multimedia Polska, Aster City, UPC i Vectra) spadł z ponad 25% do 17% – napisali autorzy raportu.
Dynamiczny rozwój rynku spowodował wzrost udziału gospodarstw domowych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu – konkluduje Urząd. Zwiększył się on z 3,90% (grudzień 2003) do 11,18% (marzec 2005). Pomimo szybkiego rozwoju, w Polsce liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu nadal jest dwu-trzykrotnie niższa niż w najlepiej rozwiniętych krajach europejskich.

Jedną z istotniejszych barier szybszego rozwoju tego rynku jest fakt, że komputer osobisty posiada w Polsce zaledwie około 40% gospodarstw domowych – zauważają autorzy raportu. Do istotnych barier należy zaliczyć także postawy konsumentów, np. 39% gospodarstw domowych nie widzi potrzeby korzystania z Internetu. Wśród pozostałych czynników decydujących o dostępie do Internetu wymieniane są zbyt wysokie koszty sprzętu (36% odpowiedzi) oraz zbyt wysokie koszty dostępu (33% odpowiedzi).