Prawomocna kara TP

Sąd Apelacyjny utrzymał karę 50.000 zł za nieprzedstawienie przez Telekomunikację Polską cennika promocji "Telefon do planu" do akceptacji Prezesa UKE.

SOKiK oddalił odwołanie TP od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nakładającej na TP karę pieniężną w wysokości 50.000 zł za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany cennika świadczonych usług w zakresie promocji pod nazwą „Telefon do planu”. Sąd II instancji oddalił apelację od wyroku SOKiK oraz zasadził od TP na rzecz Prezesa UKE zwrot kosztów sądowych.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny stwierdził, iż zarzuty naruszenia przepisów postępowania, jak i podnoszone przez TP w apelacji zarzuty naruszenia prawa materialnego nie są zasadne. Sąd wskazał, iż spór w zasadzie sprowadzał się do kwalifikacji prawnej „Regulaminu promocji Telefon do planu”. Stan faktyczny był między stronami niesporny. Jednak TP i UKE odmiennie kwalifikowały wspomnianą promocję. Prezes UKE twierdził, iż jest to zmiana cennika mająca wpływ na pakiety cenowe i opusty, zaś TP twierdziła, iż jest to wyłącznie promocja mająca na celu udzielenie Abonentom TP rabatu na wybrane modele aparatów telefonicznych.

Sąd Apelacyjny przychylił się do stanowiska prezentowanego przez Prezesa UKE. Zdaniem Sądu treść art. 61 ust 3 Prawa telekomunikacyjnego przesądza o zakwalifikowaniu „regulaminu” tejże promocji jako zmiany cennika, albowiem odnosił się on do pakietów cenowych i opustów. Tym samym, zdaniem Sądu Apelacyjnego, zmiana cennika podlegała akceptacji przez Prezesa UKE i rygorom wskazanym w przepisie art. 48 ust. 1 Prawo telekomunikacyjne. W konsekwencji decyzja Prezesa UKE o nałożeniu kary pieniężnej na TP była prawidłowa.

Wyrok jest prawomocny.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x