P4 straci UMTS?

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje, że sąd może unieważnić przetarg na UMTS wygrany przez Project4.

„Sądy cały czas zgłaszają zastrzeżenia co do procedur przeprowadzanych przez nas przetargów. Istnieje duże ryzyko, że polegnie przetarg na UMTS, w którym uczestniczyło P4. 12 września jest rozprawa w tej sprawie przed NSA. Może być uchylona decyzja z powodów proceduralnych” – powiedziała Anna Streżyńska , prezes UKE.

Rozprawa dotycząca uchylenia decyzji rezerwacji częstotliwości dla P4 jest pierwszą z 25 takich postępowań. Wszystkie odnoszą się do rezerwacji częstotliwości – lub odmów ich przyznania – wydawanych na podstawie przetargów rozpoczętych przez URTiP. „Kwestionowane jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o procedurę” – dodała Streżyńska.

Ewentualne unieważnienie przyznania P4 koncesji na UMTS może być dużym obciążeniem dla polskiego budżetu – państwo musiałoby wypłacić odszkodowania za cofnięcie koncesji i zwrot kosztów inwestycji.

Dodaj komentarz