Ogólnokrajowe biuro numerów od TP

TP została wyznaczona przez UKE do świadczenia ogólnokrajowego biura numerów oraz spisu abonentów wszystkich sieci telefonicznych. Brak książki telefonicznej obejmującej użytkowników sieci komórkowych i stacjonarnych mogło skończyć się dla Polski sprawą przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Książkowy spis wszystkich abonentów sieci stacjonarnych i komórkowych powinien być wydawany przez TP nie rzadziej niż raz na dwa lata, natomiast jego uaktualnienie powinno następować nie rzadziej niż raz w roku. Uaktualnienie ogólnokrajowego spisu abonentów w formie książkowej polega na wydaniu uzupełniającej książki telefonicznej zawierającej dane abonentów, które uległy zmianie.

Każdy użytkownik publicznej sieci telefonicznej ma prawo do otrzymania ogólnokrajowego spisu abonentów po kosztach jego wydania, z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzyskiwania przez TP przychodów z działalności reklamowej, spisy powinny być bezpłatne. Ogólnokrajowy książkowy spis abonentów jest też udostępniany przez TP na żądanie w placówce obsługującej użytkowników tej Spółki.

Na tych samych warunkach co książkowy spis abonentów, TP jest zobowiązana do umożliwienia wyszukiwania numerów telefonicznych na nośnikach elektronicznych, np. na płycie CD. Dodatkowo TP może świadczyć usługę ogólnokrajowego spisu abonentów w formie wyszukiwarki na własnej stronie internetowej.
Usługa ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych (telefoniczne biuro numerów TP 118 913) powinna być dostępna przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. W ramach jednego połączenia zainteresowany może uzyskać informację o czterech numerach telefonicznych. Pozostałe dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres) nie podlegają udostępnieniu i służą do sformułowania zapytania i skutecznego odszukania danego abonenta.

TP jest zobowiązana udzielać informacji o numerach telefonicznych wszystkim użytkownikom sieci stacjonarnych i komórkowych, a także osobom dzwoniącym z publicznych aparatów telefonicznych – rzetelnie, po przystępnej cenie, bez ograniczeń dotyczących stref numeracyjnych i zgodnie z zasadami niedyskryminacji.

Udzielenie informacji o numerach telefonicznych powinno być poprzedzone każdorazowo bezpłatną informacją głosową o wysokości opłaty za połączenie, z wyszczególnieniem ceny brutto i netto.

TP uzgadnia obecnie z pozostałymi operatorami przekazanie danych teleadresowych o ich abonentach na potrzeby świadczenia przez TP ogólnopolskiego biura numerów oraz spisu abonentów. Do końca czerwca 2006 roku 32 operatorów (w tym 31 sieci stacjonarnych oraz 1 sieci komórkowej) już przekazało dane o swoich abonentach do TP. Kolejnych dwóch operatorów sieci stacjonarnych podpisało z TP porozumienia o przekazywaniu danych teleadresowych. Negocjacje z resztą operatorów powinny zakończyć się do końca lipca 2006.

Decyzja Prezesa UKE ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodaj komentarz