Netia będzie pozywać TP?

Netia szykuje się do sądowej batalii o należne operatorowi w świetle prawa wypłacenie przez TP kar umownych za opóźnienia w aktywacji klientów i usuwaniu problemów technicznych.

W sumie TP powinno wypłacić Netii około 20 mln złotych. Netia wezwała Telekomunikację do zapłaty pod koniec ubiegłego roku; do tej pory TP nie wywiązała się z nałożonego prawnie zobowiązania.

Netia poinformowała ponadto, że w dalszym ciągu obserwuje u TP stosowanie nieuczciwych praktyk, na przykład nieuznawania umów z powodu drobnych mankamentów formalnych, takich jak nieczytelny podpis.

Pomimo problemów we współpracy z TP Netia podtrzymała w prognozę, według której do końca roku uwolni 100 węzłów pętli abonenckiej (LLU).

Dodaj komentarz