KOT nabiera kształtu

Rząd coraz głośniej zaczyna mówić o utworzeniu Krajowego Operatora Telekomunikacyjnego w wyniku konsolidacji należących do Skarbu Państwa przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych.

Trzon KOT-a miałaby stanowić Telekomunikacja Kolejowa, w której Skarb Państwa posiada – bezpośrednio i pośrednio – 100% udziałów. Do TK mogłyby dołączyć Exatel oraz Niezależny Operator Międzystrefowy. W planach jest też dołączenie należącej do KGHM Telefonii Dialog.

Wśród potencjalnych podmiotów mogących zasilić KOT-a wymienia się też między innymi Naukową i Akademicką Sieć Komputerowa (jednostka badawczo-rozwojowa podległa Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Tele-PERN (spółka zależna PERN), Petrotel, Potel, Telbeskid, Telefony Podlaskie i Telefony Opalenickie.

Poza zasięgiem zdaje się leżeć największa spółka telekomunikacyjna kontrolowana przez rząd: Polkomtel. Skarb Państwa posiada w nim (bezpośrednio i pośrednio – KGHM, PKN Orlen, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Węglokoks) ponad 60% akcji. Mają w nim jednak udziały także zagraniczni inwestorzy – Vodafone – i SP szykuje się raczej do odsprzedania udziałów z jak największym zyskiem.

Dodaj komentarz