Kolejna kara dla TP

Urząd Komunikacji Elektronicznej zadecydował o nałożeniu na TP SA kolejnej kary.

Powodem zarządzenia kary pieniężnej jest wprowadzenie przez TP nowego cennika bez nakazanej prawem konsultacji z UKE. TP od dnia 1 marca oferowała swoim klientom w ramach promocji „Telefon do planu” możliwość zakupu po promocyjnych cenach bezprzewodowych aparatów telefonicznych w zamian za zobowiązanie klienta do korzystania z planu tp darmowe wieczory i weekendy, planu tp darmowe weekendy lub planu tp 60 minut za darmo przez okres 12 lub 24 miesięcy.

Złamanie przez TP prawa doprowadziło do nałożenia na przedsiębiorstwo kary w wysokości 50 tysięcy złotych, co w porównaniu do poprzednich grzywien jest kwotą symboliczną. UKE tłumaczy, że kara jest konieczna gdyż musi egzekwować przestrzeganie prawa, Urząd względnia jednak fakt, że plan wprowadzony przez TP był korzystny dla abonentów, nie budziłby zastrzeżeń Prezesa UKE, a brak jego zgłoszenia wynika raczej z nieprawidłowej interpretacji prawa niż ze złej woli.

Gdyby plan taryfowy „Telefon do planu” został zgodnie z prawem przedłożony w celu akceptacji, zgodnie z opinią Prezesa UKE zostałby bez zastrzeżeń zaakceptowany. Od decyzji w sprawie nałożenia kary przysługuje TP prawo odwołania się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Dodaj komentarz