1800 MHz nie dla GSM?

22 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Na początku przyszłego roku UKE rozpisze nowy przetarg na użytkowanie częstotliwości 1800 MHz.

Będzie to już trzecie podejście do rozdysponowania wolnych częstotliwości pozostających w gestii regulatora. Poprzednie przetargi nie przyniosły sukcesu – najpierw żaden z oferentów (Polkomtel, Netia Mobile i PTK Centertel) nie uzyskał wymaganego minimum punktów, później zwycięzca – Telekomunikacja Kolejowa – nie wystąpiła o przyznanie częstotliwości.

„To nie będzie przetarg na GSM 1800, ale 1800. Te częstotliwości będzie można wykorzystać do GSM, UMTS, usług telefonii stacjonarnej, transmisji danych. Koncesja będzie neutralna usługowo w granicach prawa i możliwości technicznych. To doprowadzi do ponownej wyceny tego spektrum. Do tej pory zainteresowanie było miałkie bo nikt nie był zainteresowany wejściem na rynek GSM 1800. Mamy nadzieję, że spowoduje to większe zainteresowanie” – powiedziała Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

UKE czeka z ogłoszeniem przetargu na nowelizację prawa telekomunikacyjnego i zmianę procedur przetargowych. Równolegle z ofertą częstotliwości 1800 MHz mają zostać rozpisane przetargi powiatowe na częstotliwości 3,6-3,8 GHz, umożliwiające między innymi świadczenie usług szybkiego dostępu do Internetu.