Nowy system kontroli druku Kyocery

Rozwiązanie firmy Kyocera Mita – KYOcontrol Business Edition – umożliwia klientom kontrolę kosztów druku, obiegu dokumentów i informacji oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa w organizacji.

Usprawnienie wspomnianych procesów następuje poprzez wykorzystanie prostego, dostępnego w wybranych urządzeniach Kyocera Mita narzędzia, wykorzystującego system kart identyfikacyjnych w technologii RFID.

Zastosowanie KYOcontrol Business Edition pozwala na monitorowanie kosztów druku oraz kopiowania i kontrolowanie poziomu kosztów w poszczególnych częściach organizacji, dzięki możliwości ustalania limitów dla departamentów/ użytkowników, w zakresie rodzaju wydruku (czarno-białego lub kolorowego) oraz funkcjonalności (druk, kopiowanie, skan, faks, zszywacz, dupleks). Rozwiązanie pozwala na raportowanie wszystkich aktywności użytkowników administratorowi, umożliwiając efektywne gospodarowanie posiadanymi przez firmę urządzeniami.

KYOcontrol Business Edition wpływa na wzrost bezpieczeństwa i poufności obiegu dokumentów w organizacji przez wysyłanie zadań druku do centralnego serwera druku i przechowanie ich w postaci zaszyfrowanej. Narzędzie Print&Follow umożliwia późniejsze odczytanie danych z serwera i druk dokumentu po identyfikacji użytkownika przy pomocy karty identyfikacyjnej. Szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo przechowywania dokumentów i ich wydruk przez osoby upoważnione.

Dodaj komentarz