Lenovo przyjazne naturze

Serie notebooków ThinkPad, komputerów stacjonarnych ThinkCentre i monitorów ThinkVision otrzymały wysokie oceny w teście EPEAT.

Test ten jest narzędziem wspomagającym proces zaopatrzenia, ufundowanym przez Environmental Protection Agency (Agencja Ochrony Środowiska), które ma na celu pomagać kupującym w ocenie komputerów PC pod kątem ich przyjazności
dla środowiska. Za pomocą testu EPEAT oceniono 42 produkty firmy Lenovo.

Notebooki ThinkPad i komputery stacjonarne ThinkCentre otrzymały ogólną ocenę „EPEAT Silver”. Oznacza to, że spełniły wszystkie kryteria działania w sposób przyjazny dla środowiska, a ponadto zastosowano w nich dodatkowe rozwiązania, wykraczające poza minimalne wymagania.

Kryteria, którym sprostało Lenovo, to między innymi obniżenie poziomu kadmu, ołowiu i rtęci w procesie produkcji komputerów, co pozwala lepiej chronić zarówno ludzkie zdrowie, jak i środowisko. Ponadto, komputery Lenovo cechują się oszczędnym zużyciem energii, dzięki czemu zmniejsza się emisja gazów cieplarnianych przczyniających się do zmiany klimatu. Lenovo oferuje również możliwości bezpiecznego przetworzenia zużytych produktów.
Test EPEAT wykazał także, że w Lenovo obowiązują korporacyjne zasady środowiskowe, które są zgodne z normą ISO 14001. Jest to standard ustanowiony przez International Organization for Standardization, który określa wytyczne dla firm w zakresie usprawniania zarządzania środowiskowego. W efekcie tego standardu, Lenovo realizuje również usługę odbioru produktów i audytu firm zajmujących się przetwarzaniem zużytych urządzeń.

„Produkty Lenovo, którym przyznano ocenę EPEAT Silver, są wyraźnym świadectwem wkładu firmy w ochronę środowiska” – powiedział Jeff Omelchuck, dyrektor wykonawczy EPEAT – „Jako dobrowolna miara efektowności, test EPEAT jest potężnym narzędziem dla kupujących. Tworzy czytelny zestaw zasad, którymi powinni kierować się producenci, aby sprostać oczekiwaniom środowiskowym klientów.”

Więcej informacji na temat testu EPEAT, jego wyników oraz producentów, których urządzenia wzięły udział w teście można uzyskać na stronie www.epeat.net.

Dodaj komentarz