Zaktualizowana 90-dniowa wersja Microsoft CRM 3.0

9 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Microsoft udostęnił klucze rejestracyjne uprawniające do 90-dniowego testu zaktualizowanego oprogramowania CRM 3.0.

Klucze można zastosować do aplikacji pobranej z witryny Microsoft. Oprogramowanie można po okresie testu zaktualizować do komercyjnych wersji pamiętając, że trial Small Business Edition może posłużyć jako podstawa pełnoprawnej wersji Small Business Edition lub Professional Edition, a czasowej wersji Professional Edition nie można zaktualizować bezpośrednio do komercyjnej Small Business Edition.

Do uruchomienia 90-dniowej wersji Microsoft CRM 3.0 Professional Edition (z limitem 100 000 użytkowników sieciowych) służy klucz WHY97-9KFTH-76M7Y-JTVC4-62B78. Analogiczna edycja Small Business Edition (z CAL ograniczonym do 75 użytkowników) korzysta z klucza M2234-2PCBR-T9Y6R-KJG3V-Y7GRJ.

Microsoft informuje, że oprogramowanie nie sygnalizuje w żaden sposób zbliżania się końca okresu testowego. Na konwersję do oprogramowania komercyjnego należy więc zdecydować się odpowiednio wcześniej, gdyż limit 90 dni funkcjonowania oprogramowania nie może być w żaden sposób wydłużony.