Vista złamana, Microsoft ośmieszony?

W sieci można już znaleźć sposób na oszukanie aktywacji Windows Visty – cała procedura sprowadza się do wydania kilku poleceń z konsoli oraz uruchomienia dwóch plików wykonywalnych.
Ja można przeczytać na forach dyskusyjnych, nie jest to zwykle obejście procesu aktywacji – takie, jak „frankebuildy”, aktywowanie za pomocą złamanego serwera KMS, instalowanie Visty w „przyszłym roku” czy używanie rearm (pozwalającego na trzykrotne zresetowanie okresu ewaluacyjnego przed aktywacją).

Nowy crack ma całkowicie rozwiązać gnębiący nielegalnych użytkownika systemu problem konieczności aktywacji Visty, jednocześnie nie pozbawiając ich możliwości korzystania z najważniejszych poprawek Windows update.

Procedura sprowadza się do manipulacji zegarem systemowym oraz uruchomienia nowej usługi systemowej, dzięki czemu czas pozostały do aktywacji danej kopii systemu będzie zawsze wynosić 30 dni.

Crack działa także na systemach zainstalowanych bez dedykowanego klucza, usuwając konieczność aktywacji Visty i wprowadzenia prawidłowego klucza dla wybranej wersji Visty.

Metoda zaprezentowana przez crackerów działa tylko na 32-bitowych wersjach Visty, system 64-bitowy – ze względu na rozbudowane mechanizmy ochrony – jest odporny na próby łamania tym sposobem.

Microsoft zapowiedział wcześniej, że będzie reagował odpowiednimi aktualizacjami na wszelkie próby oszukania metod weryfikacji legalności oprogramowania.

Dodaj komentarz