SAP przetwarza dane „in-memory”

12 stycznia 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

SAP AG wprowadza do oferty rozwiązanie SAP Business Suite Powered by SAP HANA. Umożliwia ono rejestrowanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym, korzystając z technologii "in-memory". Oferuje przede wszystkim szybkość wynikającą z wydajności pamięci operacyjnej czy dysków SSD oraz możliwość przetwarzania zarówno danych relacyjnych, jak i nieustrukturyzowanych. Z drugiej strony upraszcza systemy, bo jest mniej zależne od relacyjnych baz danych, a w pewnych przypadkach całkiem eliminuje konieczność ich stosowania. 

Dzięki technologii "in-memory", użytkownicy pakietów SAP Business Suite opartych na platformie SAP HANA (High Performance Analytic Appliance) mogą w czasie rzeczywistym zarządzać wszystkimi procesami o znaczeniu krytycznym. Mogą korzystać przy tym ze spójnych, dostępnych na bieżąco danych, bez oczekiwania na ich przetworzenie i wygenerowanie raportów.

Jednocześnie SAP Business Suite nadal wspiera najważniejsze bazy danych. Firma zapewnia, że będzie dostarczać rozwiązania dla obecnych na rynku baz, a także współpracować z partnerami bazodanowymi, aby wspierać ich innowacje, również w kontekście wykorzystania technologii "in-memory".

Firma opracowała pakiet serwisowy i rozwiązanie do szybkiego wdrażania, które pomogą dotychczasowym klientom przenieść posiadaną bazę danych na platformę SAP HANA. SAP planuje też stworzyć kompletny pakiet, obejmujący prekonfigurowane oprogramowanie, usługi wdrożeniowe, dokumentację i szkolenia dla użytkowników, dostępny w stałej cenie.

Wymienione innowacje będą również dostępne w rozwiązaniach SAP Business All-in-One, dzięki czemu z korzyści oferowanych przez środowisko SAP HANA będą mogły korzystać firmy każdej wielkości.