ZUS postawił na swoim

Sąd wydał wyrok korzystny dla ZUS – do zakładu trafi siedem tysięcy komputerów Dell, mimo tańszej i spełniającej wszystkie kryteria oferty polskiego dostawcy Action.

W rozpoczętym w kwietniu ubiegłego roku przetargu oczekiwania dotyczące sprzętu zostały ustalone na dość wysokim poziomie, co skutecznie wyeliminowały mniejszych dostawców, na placu boju pozostawiając Della oraz – niespodziewanie dla ZUS – Consortię ze sprzętem pochodzącym od Action, przy czym ta druga oferta okazała się być tańsza.

Zakład robił wszystko, żeby wykluczyć Consortię i kupić komputery od Della. Według ZUS, sprzęt Action nie spełniał wymogów przetargowych – arbitraż i sąd nie podzielili jednak jego opinii. Aktualny wyrok sądu umożliwia zakładowi zakupienie komputerów Dell, mimo że oferta jest droższa.

To początek fali wymiany sprzętu w ZUS – ubezpieczyciel chce kupić 17 tysięcy komputerów za 40 mln złotych.

Dodaj komentarz