Wypowiadasz umowę – musisz zwrócić ulgi

29 maja 2013 0 przez Marcin Kaczmarek

Klient rozwiązujący umowę z operatorem telekomunikacyjnym przed zakończeniem okresu jej obowiązywania musi oddać wszystko to, co zyskał w promocji. Jednak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwraca uwagę na nową sytuację, która zaistniała od stycznia 2013 roku, po wejściu w życie znowelizowanego Prawa Telekomunikacyjnego. Dostawcy usług informują klientów o zmianach w umowach i o przysługującej w związku z tym możliwości wypowiedzenia umowy. Jednak w tym przypadku operatorzy nie zmieniają umowy z własnej woli, ale dlatego, że obliguje ich do tego nowe prawo. A przez to klient rozwiązujący umowę musi zwrócić dostawcy wszystkie ulgi.

W szczególności klient musi zwrócić to, co zyskał dzięki niższym miesięcznym opłatom abonamentowym (w porównaniu z opłatami standardowymi wynikającymi z cennika dostawcy usług), niższej opłacie za instalację, niższemu kosztowi zakupionego urządzenia końcowego (np. telefonu komórkowego), a także niższemu miesięcznemu kosztowi dzierżawy urządzenia (np. dekodera telewizji cyfrowej lub satelitarnej).

Wartość przyznanej ulgi jest określona w umowie i ta kwota stanowi maksymalną wysokość roszczenia, z którym dostawca może wystąpić w przypadku wypowiedzenia przez abonenta umowy. Jeśli umowa już jakiś czas trwa, to część tej kwoty nie podlega już zwrotowi. Wartość określonej w umowie ulgi, stosownie do art. 57 ust. 6 nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, zmniejsza się wraz z upływem czasu. Całą tę sytuację tę reguluje przepis art. 60a ustawy Prawo telekomunikacyjne, w związku z art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Na stronie MAC zostały przytoczone stosowne przepisy.