Wyniki badań świadomości zagrożeń internetowych w firmach

Ostatnie badania zachowań wskazują, że świadomość zagrożeń internetowych w przedsiębiorstwach zaczyna się powoli zwiększać.

Badania objęły 1600 użytkowników komputerów w firmach ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Japonii. Wyniki wykazały, że na całym świecie ponad połowa respondentów (54 procent) jest świadoma zagrożeń pochodzących z Internetu. Świadomości ta jest najwyższa w Niemczech (63 procent), w dalszej kolejności w Wielkiej Brytanii (57 procent) i Stanach Zjednoczonych (54 procent), a najniższa – w Japonii (43 procent). Sytuacja w Japonii może wynikać z faktu, że wyrażenie „zagrożenia internetowe” jest trudne do przetłumaczenia na japoński i nie jest często używane.

Według wyników badań przeprowadzonych przez firmę Trend Micro, zagrożenia internetowe są trzecimi najpoważniejszymi zagrożeniami informatycznymi, zaraz po wirusach i koniach trojańskich. Są uznawane za bardziej szkodliwe niż ataki typu pharming i phishing czy spam.


Respondenci we wszystkich krajach kojarzą zagrożenia internetowe najczęściej ze szkodliwymi działaniami (59 procent), a w drugiej kolejności z aspektami dotyczącymi rozprzestrzeniania się zagrożeń internetowych – instalacja bez wiedzy użytkownika (47 procent) i wykorzystywanie Internetu do infekowania komputerów (44 procent). Największą świadomość tych aspektów zagrożeń internetowych napotkano wśród respondentów z Niemiec. 75 procent z nich prawidłowo powiązało zagrożenia internetowe ze szkodliwymi działaniami w porównaniu z 49 procentami respondentów z Wielkiej Brytanii.
Nie ma żadnego dominującego problemu, jeśli chodzi o zagrożenia internetowe. Najlepiej zaznajomieni z nimi są respondenci z Niemiec, którzy najczęściej sygnalizują obawy dotyczące tego rodzaju zagrożeń. Na przykład 53 procent Niemców wyraziło zaniepokojenie pobieraniem szkodliwego oprogramowania związanego z zagrożeniami internetowymi, w porównaniu z 40
procentami respondentów z Wielkiej Brytanii.

Respondenci wskazali, że instalacja (57 procent) i stosowanie (54 procent) oprogramowania zabezpieczającego to najczęściej podejmowane działania mające na celu zapewnienie ochrony przed zagrożeniami internetowymi. Ponadto respondenci ze Stanów Zjednoczonych ostrożniej i uważniej wybierają odwiedzane witryny internetowe (51 procent). Za to Niemcy
z kolei, zwracają większą uwagę na przychodzące wiadomości e-mail (51 procent).

Świadomość zagrożeń internetowych jest wyższa w małych firmach niż w większych przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii (60 wobec 53 procent) i Niemczech (66 wobec 59 procent). W Japonii sytuacja jest odwrotna – świadomość zagrożeń internetowych jest znacznie większa w dużych przedsiębiorstwach (48 procent) niż w małych firmach (37 procent). Z kolei w
Stanach Zjednoczonych wielkość przedsiębiorstwa ma niewielki wpływ na świadomość zagrożeń internetowych.

Dodaj komentarz