WiMAX w Szczecinku

W Szczecinku uruchomiono komercyjną sieć bezprzewodową WiMAX (802.16-2004). Sieć obejmuje zasięgiem miasto i gminę w promieniu 20 kilometrów. Wdrożenie lokalnego operatora Comdrev zostało oparte na sprzęcie Alvarion BreezeMAX.

Stacja bazowa (oparta na technologii PRO/Wireless 5116) jest wyposażona w cztery anteny sektorowe – trzy pracujące w polaryzacji pionowej oraz jedną pracującą w polaryzacji poziomej, każda obejmuje zasięgiem obszar o kącie 90 stopni. Konfiguracja pozwala na pokrycie zasięgiem każdego miejsca na terenie objętym zasięgiem stacji bazowej. Maksymalny zasięg jest dostępny w przypadku pracy z bezpośrednią linią widoczności (LOS). W przypadku braku linii widoczności (NLOS), zasięg ogranicza się do terenu miejskiego.

Pierwszy etap zastosowania systemu obejmie transmisję danych, głosu oraz monitorowanie terenów miejskich. Do klientów indywidualnych kierowanie będą usługi dostępu do Internetu oraz usługi VoIP. Klienci korporacyjni uzyskają dodatkowo możliwość kreowania wirtualnych sieci prywatnych (VPN) w ramach zdalnych bezprzewodowych lokalizacji.

Przeprowadzone wdrożenie zapewni rozwój usług na terenach obecnie niedostępnych dla operatorów. Elastyczność i skalowalność rozwiązania pozwala na szybką rozbudowę infrastruktury o możliwościach zdecydowanie przewyższających dotychczas stosowane systemy.

Dodaj komentarz