UE: więcej pieniędzy na rozwój nowych technologii

22 listopada 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Komisja Europejska zmieni zasady udzielania pomocy publicznej dla nowoczesnych technologii, zwiększając ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie badań i rozwoju.

Zmienią się także zasady przyznawania pomocy, aby uniknąć ukrytego faworyzowania i dofinansowywania narodowych przedsiębiorstw i zakłócania tym samym konkurencyjności. Intencją Komisji jest sprawienie, by więcej pomocy publicznej szło na nowe technologie, a mniej np. na dotowanie górnictwa.

Pomoc publiczna na R&D (research & development) ma być dozwolona wtedy, jeśli nie uda się znaleźć prywatnych środków na sfinansowanie badań, np. pożyczki bankowej czy aktywów funduszu wysokiego ryzyka. Jednocześnie ulegnie rozszerzeniu zbiór działań, na realizację których można pozyskać pomoc, między innymi o zakup patentów i praw autorskich dla małych i średnich firm czy zakup usług doradczych.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od nowego roku. W szybszych procedurach specjaliści upatrują się szansy dla Polski, w której poziom wykorzystania środków na nowe technologie jest jednym z najgorszych w Unii: w 2004 roku łączna kwota pomocy na R&D wyniosła u nas 25 mln euro, podczas gdy w Niemczech… 1,59 mld euro.