UE: 20 dni dla Microsoftu

Unia Europejska zgodziła się na przesunięcie terminu złożenia wyjaśnień przez Microsoft o 20 dni.

Microsoft ma ustosunkować się do zarzutów Neelie Kroes (unijnej komisarz do spraw konkurencji), która jest przekonana o narzucaniu przez MS zaporowych i nieadekwatnych do sprzedawanej treści cen na informacje o protokołach komunikacyjnych używanych w rozwiązaniach korporacji z Redmond.

Aktualnie Microsoft może zbierać materiały, które mają świadczyć na jego korzyść, do 23 kwietnia bieżącego roku.

Neelie Kroes uważa, że Microsoft uchyla się od dostosowania do wytycznych Unii Europejskiej z 2004 roku i w dalszym ciągu używa pozycji dominującej na rynku w celu uniemożliwienia działalności konkurencji.

Dodaj komentarz