TETA przejmuje Pyton Management

TETA przejmie 70% udziałów we wrocławskiej spółce Pyton Management specjalizującej się projektowaniu i analizie procesów oraz przepływie informacji w organizacjach.

Wartość transakcji nie przekroczy 10,85 mln zł. Docelowo TETA zamierza przejąć całkowitą kontrolę nad firmą. Realizacja umowy nastąpi przez odkupienie pozostałych udziałów w dwóch transzach po 15 %. Cena sprzedaży będzie uzależniona od wyników, które wypracuje Pyton w 2007 i 2008 roku.

„Celem współpracy jest dostarczenie klientom produktu jeszcze lepiej odpowiadającego na ich potrzeby w zakresie zarządzania personelem” – powiedział Jerzy Krawczyk, prezes TETA S.A. – „Uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty z segmentu zarządzania kapitałem ludzkim o zarządzanie wiedzą będzie podstawowym czynnikiem wzrostu wartości TETY wynikającym z transakcji”.

Źródłem finansowania przejęcia będą środki z emisji 2 mln nowych akcji serii H dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cenę emisyjną ustalono na 10 zł. Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dodaj komentarz