Tele2 i TP bez consensusu

2 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sobotnie rozmowy między Tele2 i TP w sprawie WLR nie doprowadziły do wypracowania kompromisowego rozwiązania i będą kontynuowane w dniu jutrzejszym.

Od wyniku rozmów uzależniona będzie ewentualna kara dla TP – i jej wysokość – nałożona przez UKE. Anna Streżyńska, prezes Urzędu, zapowiedziała że jest gotowa przyznać Telekomunikacji dodatkowy miesiąc na wdrożenie przez operatora usługi hurtowej odpsprzedaży abonamentu – o ile TP przedstawi rzeczowe argumenty i osiągnie porozumienie z Tele2.

Początkowo termin wdrożenia WLR został wyznaczony na 14 września, TP oświadczyła jednak że jest to data nierealna ze względów technicznych i poprosiła o wyznaczenie odleglejszej daty. Tele2 z kolei uważa, że wiążącą datą rozpoczęcia świadczenia usługi jest 14 września, i przysłało TP zlecenia zmiany operatora wypełnione przez 30 tysięcy osób.

Jeśli rozmowy nie zakończą się satysfakcjonującym UKE i Tele2 rezulatatem, Telekomunikacji grożą gigantyczne kary finansowe. Anna Streżyńska oszacowała karę szykowaną przez regulatora na ponad 100 milionów złotych, nie wykluczając zarządzenia maksymalnej grzywny przewidzianej przez prawo: 3% przychodów karanego podmiotu w poprzedzającym nałożenie kary roku, co w tym przypadku oznacza kwotę 366 mln złotych. Do zapłacenia kar umownych za brak realizacji usługi może wezwać także Tele2. Według wyliczeń przedsiębiorstwa, na dzień 26 września kary te wynosiły 82 mln zł.