Statystyki przenoszenia numerów

26 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

UKE sprawdził przenoszenie numerów telefonów pre-paid przy zmianie operatora sieci komórkowej.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył kontrolę wypełniania przez Polkomtel, PTC oraz PTK Centertel obowiązków w zakresie przenoszenia numerów telefonów usług przedpłaconych do sieci innego operatora telefonii komórkowej.

Przekazana przez operatorów w trakcie kontroli informacja o liczbie zrealizowanych przeniesień numerów telefonów w systemach post-paid i pre-paid – według stanu na 14 czerwca 2006:

PTK Centertel:
– oddanych do sieci innych operatorów 1545 post-paid i 1 pre-paid, w trakcie realizacji 48 wniosków,
– przyjętych od sieci innych operatorów 3471 post-paid i 8 pre-paid, 36 wniosków jest w trakcie realizacji.

Polska Telefonia Cyfrowa:
– oddanych do sieci innych operatorów 2080 post-paid i 2 pre-paid, w trakcie realizacji 24 wnioski,
– przyjętych od sieci innych operatorów 1918 post-paid i 3 pre-paid, 35 wniosków jest w trakcie realizacji.

Polkomtel:
– oddanych do sieci innych operatorów 13 pre-paid,
– przyjętych od sieci innych operatorów 3 pre-paid.

W przypadku post-paid Polkomtel podał łączną sumę 5492 przeniesionych numerów. Nie doskonałość danych wynika z różnych godzin wprowadzania zmian do systemów teleinformatycznych operatorów.