SMaCS w Multimedia

28 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

ATM zakończył produkcyjne wdrożenie systemu SMaCS (Service Management and Charging System), służącego do zarządzania i rozliczania usług internetowych w Multimedia Polska.

System SMaCS jest wykorzystywany do zarządzania usługami dostępowymi dla użytkowników sieci DSL Multimedia Polska. SMaCS zapewnia kreowanie i provisioning usług w sześciu lokalizacjach na terenie całego kraju. Wdrożone rozwiązanie w warstwie sieciowej wykorzystuje sprawdzoną platformę typu BRAS firmy Cisco Systems. SMaCS w konfiguracji zastosowanej w Multimedia Polska pozwala operatorowi na elastyczne wprowadzanie internetowych usług dodanych oraz sprawne zarządzanie nimi.

Autorski system ATM pozwala operatorom telekomunikacyjnym na wdrażanie konwergentnych usług internetowych i realizację nowych modeli rozliczeń, na przykład w powiązaniu z usługami głosowymi i treściami multimedialnymi). Odbywa się to niezależnie od stosowanych łączy dostępowych (xDSL, WiMAX, CATV itp.). SMaCS może również zarządzać usługami świadczonymi w sieci dostępowej pozyskanej w ramach umowy na wykorzystanie infrastruktury DSL operatora narodowego (umowa BSA — Bit Stream Access).

SMaCS jest aplikacją typu middleware, opartą na technologii SOA (Service Oriented Architecture). Umożliwia ona elastyczne modelowanie procesów biznesowych oraz szybką integrację z innymi systemami operatora. Zapewnia również efektywną komunikację między infrastrukturą sieci operatorskiej a systemami biznesowymi (np. przesyłanie danych rozliczeniowych do systemów billingu) oraz umożliwia szybką realizację scenariuszy biznesowych oferowanych usług internetowych.