Sąd: sprawa JTT do mediacji

Sąd okręgowy we Wrocławiu, zajmujący się sprawą odszkodowania dla MCI Management za doprowadzenie do upadku JTT, dał stronom miesiąc czasu na zawarcie porozumienia.

Fundusz MCI był głównym akcjonariuszem JTT – należało do niego 40,38% akcji spółki o wartości 10,2 mln zł. w 1999 roku Organy skarbowe zakwestionowały prawidłowość rozliczania się przez spółkę z podatku VAT i nałożyły na firmę karę wysokości 10 mln zł. Ostatecznie zarzuty okazały się być bezpodstawne, co przyznano w 2003 roku, zamrożenie kapitału doprowadziło jednak do upadku producenta.

MCI Management domaga się od Skarbu Państwa 38,5 złotych rekompensaty, w tym 10,2 mln za rzeczywistą wartość akcji należących do funduszu oraz 28,3 mln za korzyści utracone ze względu na upadek JTT.

„MCI z zadowoleniem przyjmuje próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu, zgodnego z reprezentowanym dotychczas stanowiskiem, którego wyrazem było poprzedzające złożenie pozwu zawezwanie do ugody, niestety odrzucone przez pełnomocników Skarbu Państwa. MCI, wyrażając poprzez Consortio LEX zgodę na zapoznanie się z aktami sprawy przez mediatora, potwierdza niniejszym wolę zawarcia kompromisu w czasie wskazanym przez Sąd” – podał fundusz w komunikacie.

Dodaj komentarz